Unia Europejska 2022

P.P.H.U. EFEKT Spółka komandytowa Janusz Frąckowiak i Spółka realizuje w ramach działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój projekt pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania opakowań papierowych”.

Opis projektu: Realizowany projekt dotyczy inwestycji technologicznej, polegającej na wdrożeniu nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania innowacyjnego produktu w postaci termozgrzewalnych opakowań papierowych o zwiększonej barierowości dla wody oraz o własnościach antybakteryjnych.

Cele projektu: Celem projektu jest dywersyfikacja oferty firmy oraz zwiększenie wydajności zakładu poprzez wdrożenie autorskiej, innowacyjnej technologii wytwarzania termozgrzewalnych opakowań papierowych o zwiększonej barierowości dla wody oraz własnościach antybakteryjnych.

Planowane efekty: Planowane jest osiągnięcie następujących rezultatów:

  1. Wprowadzenie innowacji produktowej
  2. Wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie
  3. Osiągnięcie przychodów ze sprzedaży innowacyjnego produktu
  4. Redukcja emisji dwutlenku węgla
  5. Wykorzystanie energii odnawialnej
  6. Biodegradowalność innowacyjnych opakowań

Wartość projektu: 19 838 900,00 zł
Wartość dofinansowania: 6 749 283,84 zł